1976-1978

Steeds meer leden van Saab Club Nederland bezitten inmiddels een oude, klassieke Saab. Er ontstaat meer belangstelling voor restauraties en de onderdelenvoorziening. Ook vindt een verschuiving plaats van autosportliefhebbers naar toertochtrijders.

Saaberichten biedt naast veel clubverslagen meer en meer technische informatie, ook over nieuwe vondsten en nieuwe modellen van Saab.

In 1977 komt er een nieuwe club sticker, die afrekent met de 93 / 96periode: er staan twee neuzen op, die van de 96 en de 99. In 1978 is er de 900 die met het klimmen der jaren steeds minder als een grote 99 wordt gezien en een eigen populariteit krijgt.

scn14

1979 20 jaar Saab Club

Eind 1979 bestaan we 20 jaar en dat vieren we in de dierentuin in Amersfoort. De contributie is inmiddels naar 40 gulden opgetrokken en er worden ledenwerfacties en enquêtes georganiseerd. Saaberichten krijgt een leesbaarder aanzien en Koni biedt aan voor oude Saabtypes de schokbrekers in een beperkte serie te gaan namaken.

Ferry Haarman rijdt in de Tulpenrally en de Saab Club staat in het museum in Zweden in bewondering voor de nooit geproduceerde Saab 98. Er komt een Technische Commissie en in het blad komen steeds meer overdrukken van interessante zaken uit het Saabverleden. Eigenbouw in allerlei vormen komt aan de orde, van een dakbak voor de 96 tot een pick-up, gebouwd vanuit een 99 Combi-Coupé.

De groei, die tot 1975 beperkt is, is goed op gang gekomen. In februari 1983 zijn er 500 leden! De evenementen groeien in getal en belang. In 1984 komen er ook een redactiecommissie en opnieuw een sportcommissie. Het aantal leden dat in bestuur en commissies leiding geeft aan een en ander, groeit als kool. Eind 1984 wordt het 25-jarig jubileum gevierd met een happening in Aalten, dit jubileumfeest trekt 130 deelnemers. Albert Trommer, de chef van het  Saab museum in Trollhättan, komt met een van de eerste 9000’s naar Nederland en enkele jaren later zal hij bij tot erelid worden benoemd.

Het blad heeft rond dat jaar een echt volwassen inhoud gekregen. Aan het eind van het jaar is er de Gaasterlandrit waarop voor het eerst 120 Saabs in actie te zien zijn. Aan het eind van die 25 jaar start een register waarin alle in Nederland rijdende Saabs worden vastgelegd, tenminste als de eigenaren willen meewerken. Ook de Zweedse folklore rond het Luciafeest wordt uitgebreid beschreven en de Saab 90 wordt aangekondigd.

In maart 1985 wordt de Saab Direct Ignition beschreven. Er is een ledenvergadering geweest en er blijkt meer dan zes mille (guldens) in kas! Het ledental blijft boven de 500. Als terugblik op de eerste 25 jaar wordt een collage van rallyborden uit de oude doos gereproduceerd.

De Saabboetiek gaat van start en maakt na een aarzelend begin na 1991 een grote bloei door. De Technische Commissie begint met de onderdelendagen, een happening die tweemaal per jaar plaatsvindt en die geen onderdelenaanbieder of -zoeker meer wil missen. Sommigen zijn zo fanatiek dat zij meer inkopen dan zij verkopen, maar het plezier blijft!

scn15

scn17

scn16