Privacyverklaring

a.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die in de eerste plaats door de leden zelf zijn verstrekt.

b.
Verwerkt worden voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadres alsmede het bankrekeningnummer. Ook wordt zo mogelijk het type Saab verwerkt.

c.
Dit is nodig voor het afhandelen van uw betaling(en) en het verzenden van uw bestelling(en). Ook kan de Webshop dan namens het bestuur dan de door u bestelde goederen en diensten bij u afleveren, lijfelijk of digitaal.

d.
De webshop bewaart de persoonsgegevens niet langer dan een jaar als u het lidmaatschap van de SCN beëindigt. Ook worden door de SCN-persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De SCN verkoopt uw gegevens niet aan derden. Ook deelt de SCN alleen uw persoonsgegevens om door u bestelde producten te kunnen bezorgen of anderszins te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Daartoe sluiten wij wel een bewerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te kunnen garanderen. Er worden uitsluitend technische en functionele cookies gebruikt alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Zij dienen om de website te kunnen optimaliseren en ook voor uw gebruikersgemak door onder andere uw voorkeursinstellingen te kunnen onthouden. U kunt zich trouwens te allen tijde afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer op slaat. Ook kan alle informatie desgewenst door u verwijderd worden via de instellingen van uw browser.

e.
Persoonsgegevens kunnen desgewenst door u worden ingezien, maar ook gecorrigeerd of verwijderd worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saab Club Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Bent u het niet eens op de wijze dat de SCN uw opmerking of klacht heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

f.
De SCN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van de SCN  via info@saabclub.nl of als u dat liever doet bij een van de bestuursleden in privé